Afstellen stuntvlieger

Hits: 1545

Problemen die kunnen ontstaan met dual-line/stuntvliegers tijdens het opstijgen of vliegen. Verwar een gebrek aan oefening met de vlieger niet met afstellingproblemen...

Dus ga bij twijfel niet meteen het hele toom verschuiven want dan raak je alleen maar verder van huis. Een kwaliteits vlieger is normaal gesproken altijd correct afgesteld !

Problemen,

Hoog in de lucht duikt de vlieger naar voren en komt naar beneden.

Dit probleem wordt veroorzaakt door de toom. Verplaats de tags (ringen of aanknooplussen) aan beide zijden een paar millimeter naar beneden. De vlieger hangt dan wat meer naar achteren. Duikt hij nog steeds? Opnieuw afstellen!

De vlieger stijgt niet, of slecht op.

Opnieuw de toom. Verplaats beide tags een paar millimeter naar boven. Hierdoor komt de vlieger wat meer naar voren te hangen.

De vlieger maakt grote "loops" naar 1 kant, terwijl je je handen naast elkaar houdt.

Dit kan veroorzaakt worden als de lijnen niet even lang zijn, of als de toom niet symmetrisch is afgesteld. Controleer of de lijnen gelijk van lengte zijn, en of de linker toom gelijk is aan de rechter.